Leita að Gististað

Hér getur þú valið tegund eða svæði. ⇒

Vinsamlega notið forsíðu kort fyrir hefðbundna leit.

Myndir frá Birni Valdimarssyni, myndir sem sýna landið og lífið á skemmtilegan og raunsæjan hátt.

Þökkum við Birni sem býr á Siglufirði fyrir afnotin af myndunum sem segja hver sögu á sinn hátt og leyfa huganum að reika um. Á vef hans https://bjornvald.is getið þið notið enn fleirri mynda sem margar segja sögur af fólki og daglegu lífi í Fjallabyggð og Fljótum.

error: Content is protected.....B Companies Group.....